Ore Mana Bhalonahi Lage E Samsar

Author: Bhaktivinoda Thakura

Book Name: Kalyana Kalpataru

(Section: Upalabdhi: Nirveda-Laksana-Upalabdhi Song 1)

(1)
ore mana, bhalonahi lage e samsar
janama-marana-jara, je samsare ache bhara,
tahe kiba ache bol’ sar

(2)
dhana-jana-parivar, keho nahe kabhu ka’r,
kale mitra, akale apar
jaha raknibare cai, taha nahe thake bhai,
anitya samasta binasvar

Continue reading